Bengt Grønås
(Sist oppdatert fredag, 2. april 2010)

Personalia

Født

19.01.1966

E-post

Bengt.gronas@proact.no

Arb.sted

PROACT IT NORGE AS

Telefon

+47 98 222 866

Nøkkelkvalifikasjoner

Jobber primært med arkiverings­løsninger, høytilgjengelighets-løsninger og data protection løsninger, ILM, og alle Symantec/Veritas Softwares produkter som har relevans for nordiske miljø.

Har erfaring fra flertallige prosjekter ved implementering av nye arkiveringsløsninger, backupløsninger og høytilgjengelighetsløsninger.

  • Planlegging, design og implementering av arkiveringsløsninger, basert på Symantec Enterprise Vault v6 , v7 og v8. Sertifisert Symantec Technical Specialist (STS), på Enterprise Vault v7
  • Planlegging, design og implementering av Automatisering av lagring, server og servicenivå, vha. Veritas Storage Foundation og Veritas storage foundation/HA. Er godt kjent med snapshot-løsninger og ”instant recovery” løsninger for fil og Exchange.
  • Planlegging, design og implementering av databeskyttelse/backupløsninger både på Unix, Linux, og Windows basert på Netbackup server, Netbackup Enterprise server, Netbackup Datacenter, Netbackup business­-server. Satt opp restore løsninger for SQLServer, Oracle, Exchange, Sybase, Lotus Notes, Windows (nt4, 2k, 2k3), Netware, HP-UX, Solaris, Linux (Redhat, Suse), Tru64.
  • Planlegging, design og implementering av høytilgjengelighetsløsninger på både Unix og Windows, basert på Veritas Storage Foundation/HA, dvs. Veritas Volume manager og Veritas Cluster Server. Replisering av data over store avstander. Campus Cluster.
  • Konsulenttjenester, planlegging, design, og implementering av SAN, arkiveringsløsninger, lagringssystemer, servere og annen nødvendig infrastruktur. Mye basert på HP og DELL servere, HDS/EMC/HP lagringssystemer, Brocade / McData / og HP SANswitcher, Emulex/Qlogic HBAkort. BackupRoboter fra StorageTek, HP og IBM
  • Support(direkte kundeassistanse), Opplæring, dagskurs og kundespesifikke kurs rettet direkte mot daglig drift av arkiveringsløsninger, høytilgjengelighet og backupsystemer.

 

 

Sertifiseringer

 

 

·         SYMANTEC Technical Specialist (STS), Enterprise Vault v6/v7

·         VMWARE Certified professional. ESX Server 2.x

·         VERITAS Certified Professional, High Availability Specialist for Windows,

·         VERITAS Certified Professional, Data Protection specialist windows og Unix.

·         VERITAS Certified Specialist (SF-040X) Storage Foundation 4.0 Specialist

·         MCP x4, Windows NT4

 

 

Yrkeserfaring

 

15.02.2008 – dd

 

 

 

PROACT IT NORGE AS

Seniorkonsulent.

 

Design og implementasjon av enterprise Symantec løsninger. Teknisk salg, betjening av SYMANTEC satsningen for Proact IT Norges AS’ kunder.

 

1.1.2007 – 15.02.2008

 

 

 

Xperion AS

Seniorkonsulent.

 

Design og implementasjon av enterprise Symantec løsninger. Teknisk salg, betjening av SYMANTEC satsningen for Xperions kunder.

 

01.02.2005 - 01.01.2007

Crayon AS

Senior Veritas konsulent

 

Design og implementasjon av enterprise Symantec/Veritas løsninger. Teknisk salg, betjening av VERITAS satsningen for Crayons kunder

 

 

01.06.2001 – 01.02.2004

WM-Data Norge AS

Senior konsulent

 

Design og implementasjon av enterprise VERITAS løsninger. Teknisk salg, design, og betjening av VERITAS satsningen for WM-datas kunder

 

 

01.05.2000 -01.06.2001

Client Computing AS

Senior konsulent, driftssjef

 

Bygging av stor ASP site med 50 talls servere. Serverrom og Hardware implementasjon, all implementasjon av all software, slik som AD, Exchange, Backupsystemer, HA systemer, Drift av ASP platform.

 

01.02.1997 - 01.05.2000

Cap Gemini AS

Senior konsulent

 

Design og implementasjon av store MS baserte løsninger hos Cap Gemini’s kunder i Oslo området. Problemløsning og betjening av Microsoft satsningen, Drift av Cap Gemini’s kunder.

 

 

01.01.1996 - 01.02.1997

Telenor Divisjon IT-Service

Senior konsulent

 

Implementasjon av diverse microsoft og unix løsninger. Drift på unix og windows platformer

 

 

01.07.1994 - 01.01.1996

Comma Data service AS

Senior konsulent

 

Implementasjon av diverse microsoft løsninger. Drift på unix og windows platformer

 

 

 

 

Utdannelse

1990

Ingeniør elektronikk

1985

Fagbrev som service-elektroniker

 

 

Kurs

2010

Enterprise Vault v8 troubleshooting

2007

Enterprise Vault Upgrade/differences kurs v6àv7

2004

Implementation of High Availability Solutions for Microsoft Unix: HA002W

2004

Design and Configuration of High Availability Solutions for Microsoft:HA001W

2001

Foundation Suite for Unix/Solaris: FSE001

2001

Implementing Data Protection Solutions Using VERITAS Netbackup: DP002X

2001

Design and Configuration of VERITAS Data Protection Solutions UNIX: DP001X

1999

Alle NT 4 Core kurs, MCP

 

 

 

Erfaring (utdrag)

Kunde

Prosjekt/Kommentar

Sykehusapotekene

Design og implementering av mailarkiverings løsning basert på Symantec Enterprise Vault v6. Clustring av Exchange med Veritas Storage foundation HA.

Statnett

Oppgradering av Symantec Enterprise Vault fra v5 til v6

Transportøkonomisk institutt

Design og implementering av mailarkiverings løsning basert på Symantec Enterprise Vault v6.

Edda Media (tidl. Orkla Media)

clustering av SQL Server, clustering av 4 noders filserver miljø. Veritas Storage Foundation, Veritas Storage Foundation HA.

Notar, Trondheim

Diverse support ifbm. Backupløsning og HA løsningene basert på VERITAS Storage foundation HA hos NOTAR i Trondheim

Barlindhaug AS, Tromsø

Design og implementering av mailarkiverings løsning basert på Symantec Enterprise Vault v6/v7.

Hjellnes Cowi

Design og implementering av mailarkiverings løsning basert på Symantec Enterprise Vault v6/v7.

Diakonhjemmets Sykehus

Installasjon av dataprotection backupløsning. Veritas Netbackup (NBU). HPUX

Bærum Sykehus

Rådgivning på Veritas Storage foundation - Veritas Volume Manager (VxVM) - storage & server automation. NT4, Win2000

AS EDB

Diverse support ifbm. Storage Foundation og storage foundation HA på diverse løsninger hos EDBs kunder

Expert ASA

Veritas storage foundation - Volume Manager (VxVM)
Høytilgjengelighet (HA) - installasjon av Veritas Cluster Server (VCS)
Rådgivning på dataprotection Veritas Netbackup (NBU)

Fast Vedlikehold månedlig.

Win2003, HP-UX, Win2000, Linux, SQL, Exchange, Oracle, SAP-R3

Finansdep.

Installasjon og konfigurering av ILM løsning med Symantec Enterprise Vault, opplæring. OS: Win2003, Exchange 2003. Senere fil og sharepoint

FLO-IKT, Forsvarets logistikk organisasjon

Ms-support - rådgivning, Veritas Netbackup(NBU). Win2000, Exchange

Lys Line

Helsesjekk og rapport angående ILM løsningen med Veritas Enterprise Vault

Mattilsynet

Diverse support ifbm. Storage Foundation og storage foundation HA på diverse løsninger hos mattilsynet

Multiconsult

Installasjon og konfigurering av ILM løsning med Enterprise Vault, både for fil og Exchange. OS: Win2003, Exchange 2003

Multiconsult

Design og installasjon av Data protection løsning. SAN arbeid, installasjon av storage foundation ifbm. MSCS. Installasjon og konfigurering av dataprotection/backupsystem, basert på Veritas Netbackup (NBU) – dataprotection, Tilrettelegging, rådgivning. OS: Win2003

Norsk Rikskringkasting (NRK)

Design og implementering av dataprotection løsning basert på Veritas Netbackup (NBU) og Veritas storage foundation - Volume Manager (VxVM) - storage & server automation. snapshot/off-host backup processing . Win2003, Win2000, Linux, Exchange 2003

Skanska

Installasjoner, og Diverse support ifbm. Backupløsning på hovedkontoret i Oslo Installasjon av dataprotection basert på Veritas Netbackup (NBU)
Tru64, NT4, Linux, Win2000, Win2003, Exchange

Vedlikehold og oppgradering av løsningen gjennom årenes løp

Steria - Toll og avgiftsdirektoratet

Installasjon og dokumentering av Exchange Streetch Cluster, replisering med Veritas Volume replicator - VVR. Bruk av Veritas Storage foundation HA og Veritas Volume replicator. Support, troubleshooting

Vedlikehold

Sykehuset i Haugesund-Helsefonna

Installasjon av dataprotection/backupløsning. Veritas Netbackup (NBU). HP-UX, Solaris, NT4, og Win2000.

Sykehuset i Telemark HF (STHF)

Installasjon av høytiligjengelighetsløsning og backupløsning. Veritas Cluster Server (VCS) - høytilgjengelighet (HA)
dataprotection løsning basert på Veritas Netbackup (NBU)
Flere Storage foundation - Volume Manager (VxVM) - storage & server automation installasjoner
Win2003, Win2000, Linux, HP-UX

Sykehuset i Vestfold (SiV)

Installasjon av høytiligjengelighetsløsning og backupløsning.
Veritas Cluster Server (VCS) - høytilgjengelighet (HA)
Veritas Netbackup (NBU)
Storage foundation - Volume Manager (VxVM) - storage & server automation.
Heterogent miljø. Migrering og installasjoner ifbm. Med clusterløsninger med Oracle, SQL Server, fil, og Diverse support ifbm. Backupløsning og HA løsninger.
OS: HP-UX, Win2000, Win2003, NT4, Exchange

Sykehuset i Østfold (SiØ)

Installasjon av Veritas Cluster Server (VCS) - høytilgjengelighet (HA)
Vedlikehold og oppgraderinger på Veritas Netbackup (NBU)
Storage foundation - Volume Manager (VxVM) - storage & server automation

HP-UX, Win2000, Win2003, Exchange.

Sykehuset Innlandet – Gjøvik (SIHF)

Installasjon av høytilgjengelighetsløsning.
Veritas Storage foundation - Volume Manager (VxVM) - storage & server automation
Veritas Cluster Server (VCS) – høytilgjengelighet
Win2000 og Exchange

Sønnico

Implementering av storage foundation HA for VMWARE ESX serverløsning. Clustring av SQL Server på VMWARE (vm)

Ullevål Universitets Sykehus (UUS)

Installasjon og vedlikehold på Høytilgjengelighet (HA) Veritas Cluster Server (VCS)
Veritas Netbackup (NBU) - dataprotection 
Storage foundation - Volume Manager (VxVM)
HSM- med Veritas storage migrator -
ILM (information lifecycle management) basert på Veritas Data Lifecycle Manager

Win2000, Win2003, HP-UX, Solaris, Linux

Verdens Gang (VG)

SAN vedlikehold, Innføring av Netbackup (NBU) - dataprotection 
innføring Netbackup Vault (automatisert offsite lagring). dataprotection, Tilrettelegging, scripting, og rådgivning

Solaris, Novell. NT4, Win2000, Win2003, Linux. Groupwise, Exchange 2003, SUSE, Redhat